New Spirit Studio
A New Spirit Studio Member

Fiona Amargós

Desenvolupament i disseny integral de la pàgina web de Fiona Amargós, que és actriu, cantant i divulgadora.

El portal, basat en WordPress, inclou la seva informació professional, així com el recull de projectes multimèdia que ha desenvolupat durant els darrers anys.

Data

2022

Organització

Fiona Amargós

Categoria

Pàgina web

Pàgina web de Fiona Amargós

Agraïments

Humbert Blanco Quintanilla

Disseny del logotip
Marc Grasa Soria

Traducció de la pàgina web
Nacho Ferrer González
Generalitat de Catalunya

Aquest web funciona gràcies a la tecnologia de WordPress.